GEBELİĞE UYUM SÜRECİNİN ÖNEMİ

Gebelik dönemi boyunca; anne biyolojik ve fizyolojik değişimlerle birlikte, psikolojik ve sosyal değişikliklere sınırlı bir süre içerisinde karşı karşıya kalmaktadır. Çoğu zaman, bu sınırlı sürede anne gebeliğe bağlı ani değişimleri duygusal olarak özümseyememekte ve üstlenmesi gereken roller karşısında kaygı duyabilmektedir.

Gebelik dönemi ve doğum sonrası dönem için her döneme özgü değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin; objektif ve subjektif olarak iki ayrı bölümde incelenmesi gerekmektedir. Objektif değişimler karşısında; kadının günlük yaşam aktivitelerine uyum sağlaması, kendi ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi ve gebelikten keyif alıyor olması incelenirken, subjektif değişimler karşısında ise; direk sosyal konum ve yaşam üzerine algıları ve birey olarak kendi iç gözlemleri ile alakalı duyguları incelenir.

 

Gebelik döneminde, karşı karşıya kalınan biyo-psiko-sosyal değişimler, annenin genel iyilik halini azaltığı bilinmektedir.

Gebelik döneminde, annenin bedeninde bir çok yapısal ve işlevsel değişiklikler meydana gelmektedir. Gebe, biyolojik ve fizyolojik değişimlerle ilgili klinik bilgilendirmeyi sağlık profesyoneleri tarafından almaktadır. Ancak, bu değişimlerin yarattığı psikolojik süreç hakkında yeterli bilgilendirme yapılamamaktadır.

Kadın doğum sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin gebe ve ailesine yeterli bilgilendirme yapması, ailenin gebeliğe uyum sağlaması ve değişimler karşısında başa çıkma düzeylerinin arttırması açısından önemlidir. Bu noktada; anne ve çocuk sağlığı alanında koruyucu sağlık hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, anneliğe hazırlık ve doğum eğitimi gebelik öncesi başlamaktadır. Ailelerin; doğuma hazırlık eğitimlerine katılıp, sağlık profesyonelleri tarafından gerekli görüldüğü şekilde psikolojik destek almaları; anne ve çocuk sağlığı açısından gerekli görülmektedir.

 

Sağlıklı gebelik ve doğum sonrası ruhsal ve fiziksel yeterlilik; sağlıklı bebek için büyük önem taşımaktadır. Bu durumda, gebelik süresince her döneme özgü değişikliklerin bilinmesi ve bu değişikliklere uyumun geliştirilmesi sağlıklı nesiller yetiştirmek açısından önemlidir. 

Bağdat Cd. Hattat Bahattin Sk. Meriç Apt. 6/6 2. Kat 34730 Göztepe Kadıköy/İstanbul

0 216 363 80 89

0 532 791 83 00